Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MA 21

 

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA 21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

 

Kontakty

Politik a koordinátor MA21 obce Závada: Ing. Andrea Lorková, obec@zavada.cz

https://ma21.cenia.cz/

 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje

Výpis z usnesení zastupitelstva - pověření politika MA21

Výpis z usnesení zastupitelstva - komise pro MA21

 

Komise pro místní agendu 21 pracuje ve složení:

Zuzana Cigánová - zastupuje veřejný sektor

Blanka Klouzalová - zastupuje veřejný sektor

Lucie Nawrathová - zastupuje veřejný sektor

Ing.Ondřej Lasák - zastupuje neziskový sektor

Robin Vitásek - zastupuje komerční sektor