Menu
Obec Závada
Závada
rozšířené vyhledávání

MA21

V roce 1992 přijal summit OSN v brazilském Riu de Janeiru dokument zvaný Agenda 21. Jedná se o celosvětový globální strategický plán, jehož cílem bylo důsledně čelit výzvám tehdy teprve nadcházejícího 21. století - odtud název Agenda 21. Jednou z nejzásadnějších a také nejdiskutovanějších kapitol tohoto dokumentu se stala Kapitola 28 - “Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21” - odtud název místní Agenda 21.

Kapitola 28 říká přesně toto:

„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“

Místní Agenda 21 (dále jen MA21) se snaží o kvalitní veřejnou správu známou také pod odborným pojmem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných by měla být otevřená, transparentní, efektivní, odpovědná veřejnosti a umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování života v obci. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu. Nezbytnou součástí fungující MA21 bezesporu jsou:

  • kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
  • průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
  • systémové a měřitelné směřování k udržitelnému rozvoji. 

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA 21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

Kontakty

Politik a koordinátor MA21 obce Závada: Ing. Andrea Lorková, obec@zavada.cz

https://ma21.cenia.cz/

 

Komise pro místní agendu 21 pracuje ve složení:

  • Zuzana Cigánová - zastupuje veřejný sektor
  • Blanka Klouzalová - zastupuje neziskový sektor
  • Lucie Nawrathová - zastupuje veřejný sektor
  • Ing.Ondřej Lasák - zastupuje neziskový sektor
  • Robin Vitásek - zastupuje podnikatelský sektor

25.11.2019 - Plánování s veřejností

20.4.2020 - Projednání a schválení pravidelné roční zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 zastupitelstvem obce

Výpis z usnesení zastupitelstva č.12

Svoz odpadů

Tabulka svozu odpadů 2024 (pdf)
odpady
Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů:

6.4.2024 a 7.9.2024 v době od 8:00 do 10:30 hod.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Obec Závada nabízí službu dopravy seniorů do zdravotních a sociálních zařízení.  Služba je určena pro občany naší obce starší 65 let, případně mladší, kteří jsou držiteli průkazu ZTP. Více informací a objednávky dopravy  na OÚ, telefonní číslo: 59 50 55 106.

senior-doprava

Závada

nahoru